Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

0312 fc82
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianiskowo niskowo
Niechże Pani w końcu uwierzy w siebie!
— "O mnie się nie martw"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf

Męska troska o kobietę zawsze ma jakiś cel. Niekiedy szlachetny, ale zawsze egoistyczny. Troszczą się po to, by zaistnieć, zostawić ślad, utkwić w pamięci, zbliżyć się, a może i oczarować. Kobiety troszczą się inaczej. Z prawdziwego niepokoju, bez myśli o to, co po tej trosce zostanie. Mężczyźni natomiast o swojej trosce muszą koniecznie poinformować. Bez tej informacji wydaje się im ona nieważna.

Reposted fromgdybam gdybam viabadgirl badgirl

June 05 2015

Pamiętaj Tobie nie musi zależeć. To im ma zależeć, to oni mają walczyć o to co było. Jeśli im nie zależy, tobie tym bardziej nie powinno.
Zrozumiesz wtedy że oni nie są Ciebie warci, nie są warci Twoich łez.
Nikogo i tak nie obchodzi,
co Cię boli,
z czego się cieszysz,
dlaczego płaczesz.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo

June 01 2015

4555 e34f 500
something's definitely wrong
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna vianiskowo niskowo

May 30 2015

7824 72fc

kubusbakussss:

Zdzis :):):):)

Reposted fromscreamscence screamscence viafrieda9293 frieda9293
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viastrangeme strangeme
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz.
To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viastrangeme strangeme
 
Reposted fromlanni lanni viayouuung youuung
3318 9e7f
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viastrangeme strangeme
2671 d6cd 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viaflachsen flachsen
6812 0915
Reposted frommhsa mhsa vialittlesensitivity littlesensitivity
9539 0f5c

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.

May 28 2015

Są takie momenty kiedy człowiek wie, że już więcej nie zniesie.
— z serialu
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. 
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viaucieknijmi ucieknijmi
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl